راه بند یا نیو جرسی

راه بند یا نیوجرسی

گروه تولیدی مبلمان شهری ساوالان هم راه بند گرد و هم راه بند چهار ضلعی تولید می کند و این افتخار را دارد که مشتری هر نوع راه بندی سفارش دهد در کمترین زمان آنرا تولید و به مشتری تحویل می دهد.