صندلی

صندلی

این گروه تولیدی انواع مختلف صندلیهای بتنی و بتنی همراه با چوب را درست کرده و ارائه می نماید مثل صندلی(نیمکت قو)که قو هایش از بتن مسلح و کف و پشتش از چوب پلاست می باشد. و یا صندلی طرح چوب که دو نفری می باشد و یا صندلی صدفی که بغل چمنها و فضای سبز بیشتر برای زیبایی منطقه استفاده میشود و یا صندلی تشریفات که طرح چرم می باشد کاملا از بتن مسلح می باشد در نوع خود واقعا بی نظیر هستند.