فلاور باکس

فلاورباکس

این گروه تولیدی افتخار دارد انواع فلاور باکس های گوناگون از قبیل لاله زنبوری پروانه ای و نعل اسبی تولید می کند و چیدمان دیوار سبز فلاور باکسها را نیز با پرسنل خودش انجام می دهد مثل بغل دیوار سبز زیر گذر جلوی فرمانداری میاندواب و همچنین جلوی دیوار سبز پارک مسافر شهرستان جلفا و چندین‌ موارد دیگر را نیز انجام داده