سطل زباله

سطل زباله

این گروه تولیدی سطل زباله بی نظیر و همچنین سطل زباله طرح تنه درختی هم تولید میکند که سطل زباله هم با رویه طرح شطرنجی و با طرح تشریفاتی و هم با طرح تنه درختی میباشد